Close

Zomerlezen Oorkonde – download en print hem!

Kun jij net zoveel Zomerlezen als het leesmonster?Download de Oorkonde Zomerlezen

ZOMERLEZEN | Lezen tijdens de zomervakantie bevordert de leesvaardigheid. Kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen, kunnen na de zomer tot een leesniveau gezakt zijn in leesvaardigheid. Zonde van alle moeite die ze tijdens de schoolweken gedaan hebben!

Maar niet alle kinderen hebben thuis de beschikking over voldoende boeken of weten de weg naar de bibliotheek te vinden. Je kunt hun een steuntje in de rug geven met een zomerboek van school. Geef ze een nieuw boek van school mee, dat zij speciaal mogen lenen tijdens de vakantie.

In het Leesnet Zomerplan vind je aantrekkelijke boeken voor diverse leeftijden en lezers. Bestel je boekenpakket en geef je (leeszwakke) leerlingen boeken mee naar huis om te lezen tijdens de zomervakantie.

Praten over gelezen boeken stimuleert het leesplezier enorm. Niet alleen de leeszwakke kinderen doen mee, maar de hele klas! Dat motiveert. Download en print daarom ook de oorkonde voor je hele klas. Zo werk je aan leesplezier bij al je leerlingen en de kinderen die een boek meekregen zijn geen buitenbeentje. Iedereen doet zo immers mee met Zomerlezen!
Na de vakantie kunnen jullie, of je collega van een groep hoger, alle foto’s van de ijverige lezers bekijken en de gelezen boeken bespreken.

Hoe vonden ze het om te lezen tijdens de vakantie?
Wat was de beste leesplek?
Hebben de leerlingen leestips aan elkaar?

Oorkonde Zomerlezen

 

Bestel het Zomerplan boekenpakket 2019

Download en print de oorkonde voor je hele klas.